Op dit moment bestaat het comité uit 7 leden met een dagelijks bestuur bestaande uit:

 

Voorzitter:             Tanja van Cranenbroek-Habraken

Secretariaat:          Barry Lenders

Penningmeester:       Erwin Mennen

 

Bestuurslid:            Martin Horst

Bestuurslid:            Jante Hennekens

Bestuurslid:            Gwen Mennen-Louwers

Bestuurslid:            Jan Snelders

 

Bankrelatie: Rabobank NL57 RABO 0109522699

 

Samen met vele vrijwilligers zorgen wij er ieder jaar weer voor dat Sinterklaas met een grote groep pieten warm wordt onthaald in Budel.